Hakkımızda

Göç Araştırmacıları Platformu (GAR)

Göç alanında çalışmalar yapan akademisyenler ve doktora öğrencilerinin katılımından oluşan Göç Araştırmacıları Platformu aşağıdaki şu temel prensipler etrafında bir araya gelmiştir.

  1. Araştırmacıların bilim üretme ve paylaşma sürecinde karşılaştığı kurumsal ve etik sorunlara çözüm üretmek için destek, işbirliği ve dayanışma ortamının sağlanmasını amaçlar.
  2. Bu çerçevede bilimsel kriterlere ve araştırma etiğine uygun davranmayı taahhüt eden herkesin katılımına açıktır. Platform üyeleri aşağıda belirtilen etik ilkeler çerçevesinde bilgi üretmeyi taahhüt eder.
  3. Bu amaçlar çerçevesinde kurulan bilimsel topluluğun gelişimi için çeşitli etkinlikler (konferans/seminer düzenlemek, bülten hazırlamak, makale/tez ödülü) yürütür.
  4. Bu platform göç araştırmacılarının karşılaştıkları hak ihlallerine karşı mücadele etmeyi amaçlar.
  5. Kağıtlı/kağıtsız göçmenlerin, sığınmacı ve mültecilerin farklı alanlarda karşılaştıkları mağduriyetleri kamuoyuyla paylaşarak farkındalık oluşmasını sağlar.
  6. Bu değerleri benimseyen kurum ve ağlarla ortak çalışmalar yapmayı amaçlar.
Reklamlar